LÖSEN AV KREDIT

Har du flera utestående lån (billån, konsumentlån, revolverlån etc.) och vill konsolidera dem för att minska dina amorteringar?
Privatlan Online erbjuder dig lånekonsolideringslösningen. Piro Finance Invests kreditåterköp är ett personligt lån från 34 000 kr till 930 737 kr som låter dig kombinera dina lån till ett och bestämma en ny månadsbetalning anpassad till din ekonomiska situation.

Lånekalkylator

  Ursprunglig storlek  

PRIVATLAN ONLINE

Fördelarna med att köpa tillbaka kredit

Återköp av kredit är en avskrivningsbar kredit. Det är en kredit för vilken vi känner till APR, den totala kostnaden för krediten, varaktigheten och den månatliga betalningen innan vi binder oss. APR är fast. Beloppet på din månadsbetalning kommer alltså inte att ändras under återbetalningen. Långivaren erbjuder låntagaren scenarier i linje med hans budgetsituation och den senare väljer bland dessa förslag.

Mer lugn förvaltning

Återköp av kredit gör det möjligt att sprida återbetalningen av de olika lånen (exklusive bolån) som tagits genom att omvandla dem till ett privatlån med en enda ränta. Operationen resulterar i allmänhet i en minskning av mängden månatliga betalningar men en förlängning av återbetalningstiden. Med detta nya lån har du en fast ränta och månatliga betalningar. Under hela lånet vet du exakt datumet och beloppet för varje förfallodag som anges i din kreditinlösenfil.

Kontrollerad totalkostnad

För ett personligt lån används de första månatliga betalningarna i huvudsak för att återbetala räntan på lånet och inte det kapital som lånats för att täcka priset för ditt köp. Genom att köpa tillbaka dina krediter i början av återbetalningen betalar du totalt sett mindre ränta än om återköpet sker på ett lån som till stor del är amorterat. Det är därför bättre att inte ta med i driften av återköp, lån som man nästan är klar med att betala tillbaka.

Hur fungerar Privatlan Online-kreditinlösen?

Återköp av kredit är en möjlig lösning för att kontrollera hanteringen av din budget om:

Du har tagit flera lån och betalar flera månatliga avbetalningar
Du vill hantera ett enskilt lån med en enda kontaktpunkt

Denna operation består i att ett enda lån ersätts med flera redan existerande kreditavtal eller skulder med olika eller identiska räntor och löptider. Det utförs av en enda anläggning, som sedan i förskott återbetalar de belopp som är skyldiga enligt de gamla lånen.

Med återköp av kredit betalar låntagaren endast en månadsbetalning. Dess belopp är ofta lägre än summan av de belopp som tidigare dragits av. I allmänhet åtföljs denna operation av en förlängning av återbetalningstiden samt en ökning av den totala kreditkostnaden.