Revolverande kredit för att vara gratis - Privatlan

För att finansiera dina små projekt erbjuder vi revolving credit, ett lån känt för sin stora flexibilitet. Du är fri att dra på hela eller delar av kapitalet, för alla typer av användning, utan att behöva motivera dig. Dessutom betalar du tillbaka i din egen takt. Fokusera på revolverande kredit.

Du sparar tid

Du behöver inte resa, för att boka tid, allt görs från bekvämligheten av din soffa

Du har information överallt, hela tiden

Att ta kredit online kan göras 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan och var du än vill

Du drar nytta av personlig support

Även hundratals kilometer bort, service räknas!

Vad är en revolverande kredit?

Revolverande kredit är en räntelös konsumentkredit genom vilken du kan låna upp till 69 805 kr under en återbetalningstid på max 5 år.

En förändring av räntesatsen kan därför ske under kontraktet.

Som en del av denna kredit ger låneinstitutet dig en summa pengar som du är fri att använda helt eller delvis.

Låntagaren frigör de summor han behöver gradvis (inom gränsen för det lånade beloppet) och fyller på kapitalet genom att göra regelbundna återbetalningar.

Varje part (låntagare och långivare) har rättigheter och skyldigheter att säkerställa att revolverande krediter fungerar korrekt.

Flexibel kredit

För att finansiera ditt projekt måste du definiera det lånebelopp du behöver. När din återbetalningsförmåga har bedömts ger låneinstitutet eller banken dig ett maximalt belopp som ställts till din förfogande. Du kan sedan använda din revolverande kredit genom att begära en check, en överföring till ditt bankkonto eller genom att använda ett kort som backas upp av revolverande kredit.

Som en del av en revolverande kredit är du fri att använda eller inte använda ditt kapital helt eller delvis i den mån du inte överstiger det beviljade lånebeloppet.

Slutligen, om din ekonomiska situation tillåter det, kan långivaren öka det tilldelade kapitalet. För detta måste han genomföra en ny solvensstudie och erbjuda dig ett nytt revolverande kreditkontraktserbjudande.

Revolverande kredit: maximalt belopp och varaktighet

Den revolverande krediten används för att finansiera dina små projekt från 5 817 kr till 69 805 kr. Den tecknas för ett år och kan förnyas på förslag av långivaren. Dess maximala återbetalningstid är begränsad till:

36 månader (3 år) för krediter under 34 902 kr
60 månader (5 år) för lån över 34 902 kr.

Eftersom det tillgängliga beloppet fylls på när återbetalningar görs, är du fri att återanvända din kredit varje gång du behöver pengar, inom gränsen för det tillgängliga beloppet och under förutsättning att kontot fungerar korrekt.

Regler som gäller för långivaren

Organisationen som beviljade den revolverande krediten måste skicka dig ett månatligt kontoutdrag före ditt förfallodatum. Detta bör innehålla följande information: Mängden tillgängligt kapital Avbetalningsbeloppet Räntan för perioden och den totala effektiva räntan Alla förfallna belopp Beloppet för återbetalningar som redan gjorts sedan den senaste förnyelsen Den teoretiska återbetalningstiden. På samma sätt, tre månader före årsdagen för det revolverande kreditavtalet, åtar sig långivaren att informera låntagaren om villkoren för dess förnyelse. Villkor som låntagaren fritt kan vägra.

Regler som gäller för låntagaren

Tecknaren måste använda åtminstone en del av det beviljade kapitalet året efter undertecknandet. I annat fall anses kreditavtalet tillfälligt upphävas. Om låntagaren inte kan hedra sin revolverande kredit kan en förlängning av tidsfristen beviljas. Han kommer dock inte att kunna använda sin kredit under denna period. Slutligen kan kreditinstitutet, i händelse av utebliven betalning och efter att den formella underrättelsen inte har följts, kräva omedelbar återbetalning av allt det kapital som återstår.

F.A.Q.

Vi svarar på dina frågor om revolverande kredit

Den största skillnaden mellan dessa två typer av krediter kvarstår att revolverande krediter gör att du kan ha en summa pengar som du är fri att använda helt eller delvis, och som fylls på över dina återbetalningar. I synnerhet låter det dig möta oförutsedda utgifter. Räntan på din revolverande kredit ska nämligen bara betalas på den del av krediten som du använder.

Det personliga lånet, som kan påverkas eller inte, består av ett engångslån och engångslån av pengar. Därmed kan det lånade beloppet, även när det är återbetalat, inte längre användas. Privatlånet motsvarar mer behov i samband med ett köp som till exempel bil, för en resa eller under ett bröllop.

Efter mottagandet av din fil görs den slutliga studien av den inom minst 8 arbetsdagar. Du får svar via e-post eller SMS. Därefter, om din fil accepteras, skickas dina pengar inom 48 timmar (inom den lagliga ångerfristen på 14 dagar från datumet för din underskrift).

Betalningsavbrott är endast möjliga på revolverande krediter under vissa villkor.